Du är här: Hem > Artiklar >

Därför ska du alltid blanda in användare i dina webbprojekt

Publicerad:

På Winston tycker vi det är en självklarhet att blanda in våra kunders användare i de webbprojekt vi tar oss an. Men vi ser ofta att detta arbete blir bortprioriterat. I denna artikel beskriver vi varför man som beställare alltid borde blanda in användarna och vilken nytta det medför.

Henrik Bygdeman. Foto.

Under ett klassiskt webbprojekt är det många utmaningar som man som byrå ställs inför. Tidplanen för projektet är oftast tight, det finns oftast en fast budget som inte får överskridas och det finns en ambition att webbplatsen eller webbtjänsten ska innehålla så mycket funktionalitet som det bara går.

Dessa utmaningar gör oftast att fokus på projektet hamnar på själva slutresultatet (den färdigutvecklade webbplatsen/webbtjänsten). Hur man kom fram till resultatet, dvs. vilken arbetsprocess/designprocess man använt, på vilka grunder man fattat beslut om lösningens utformning och framför allt hur man blandat in användarna i processen, glöms lätt eller prioriteras bort. Vanliga anledningar till varför man väljer att inte blanda in användarna är framför allt tidsbrist, pengabrist eller att man anser sig redan veta vad användarna har för behov och mål med lösningen. Det här tycker vi är en tråkig utveckling. Bristen på kontakt med användarna i processen med att ta fram en ny webbplats/webbtjänst ger oftast ett sämre slutresultat och gör vårt arbete mycket svårare.

För att ge er läsare en bild av varför vi tycker det är viktigt att blanda in användarna i alla webbprojekt vill vi visa på de stora nyttorna med detta samt visa hur det kan förbättra, förenkla och göra webbprojektet till en bättre investering.

Det är riskabelt att gissa sig fram till rätt lösning

I arbetet med att ta fram en ny webbplats är det lätt att ta den enkla vägen och agera utifrån att antaganden och gissningar är fakta. Det kan dock innebära stora problem, då det finns risk att man utvecklar lösningen på helt felaktiga grunder vilket gör att lösningen i slutändan varken uppfyller användarnas eller verksamhetens mål.

Genom att tidigt i projektet identifiera det som är gissningar eller antaganden så kan vi fokusera på att verifiera dessa med fakta istället. Det görs genom användarstudier och möjliggör att vi kan säkerställa att rätt lösning utvecklas.

Större chans att verksamheten uppnår önskade effekter

En förutsättning för att ett företag ska nå sina verksamhetsmål och önskade effekter med en webbplats/webbtjänst är att man har användare som bidrar som uppfyller målen. Genom att involvera användarna i webbprojektet kan man därför väldigt enkelt forma lösningen så att användarnas mål uppnås samtidigt som verksamhetens mål också uppnås.

Nya insikter ger fler affärsmöjligheter

Det bästa med att träffa användare under ett webbprojekt är att man nästan alltid går därifrån med helt nya insikter och idéer på hur man ytterligare kan förbättra användarnyttan och affärsnyttan med lösningen. Väljer man att inte involvera användarna i sitt webbprojekt för att man ”redan har koll på vad de vill göra” finns det risk för att man missar viktiga nyckelkomponenter som ger affärsmässiga fördelar gentemot exempelvis konkurrenter.

Projektet kan spara tid och pengar i långa loppet

Precis som tidigare nämnts så prioriteras kontakt med användarna ofta bort på grund av tids- eller pengabrist. Visst, användarstudier av olika slag tar oftast lite längre tid och kostar en del att genomföra. Men det som många inte tänker på är att den tid man lägger ned på att involvera användarna faktiskt kan göra att man sparar både tid och pengar i slutändan. Genom att involvera användarna kan vi snabbare komma fram till den lösning som passar bäst för dom vilket gör att vi slipper lägga tid och pengar på att ändra lösningen i efterhand. Ju mer vi kan involvera användare i projektet innan det är färdigt desto mindre tid och pengar behöver vi i regel lägga på att i efterhand förfina den lanserade lösningen eller – i värsta fall – att få göra om den helt och hållet.

Lättare att prioritera funktionalitet och information

Finns det en begränsad budget i projektet kan engagerande av användare hjälpa oss att prioritera funktionalitet och information. Genom att fokusera på både vad verksamheten och användarna önskar med den nya lösningen har vi två stycken parametrar att agera och fatta beslut utifrån istället för en, vilket gör att vi kan välja den funktionalitet som ger mest nytta för båda parter.

Användarna känner sig hörda och blir nöjdare

Tro det eller ej, men många användare vill faktiskt vara med och bidra till att göra webbplatser och webbtjänster bättre. Genom att bjuda in användarna till att bidra med sina tankar och idéer kring lösningen gör också att användarna känner sig hörda vilket resulterar i att de får en mer positiv bild av företaget som ju då faktiskt lyssnar på sina användares problem. Om användarna skulle ha mycket att klaga på under intervjun eller användningstestet kan deras uppfattning om er och er verksamhet ändras om de känner att ni faktiskt har lyssnat och tagit till er av deras tankar, idéer och behov. Det kan till och med göra att de går från kritiker till att bli ”ambassadörer”.

Har du ett webbprojekt på gång?

Står du inför utmaningen att initiera och genomföra ett webbprojekt för ditt företag/verksamhet men inte vet hur du borde gå tillväga för att komma fram till bästa lösningen? Vi på Winston har stor erfarenhet att ta oss an både stora och små webbprojekt där målet är att gifta ihop verksamhetens och användarnas behov och mål. Ta gärna kontakt med oss så kan vi ta ett förutsättningslöst samtal om era förutsättningar och ge vår bild kring hur man borde lägga upp projektet för att ge bäst nytta för er och era användare.