Du är här: Hem > Artiklar >

Vad är framtiden för frontendutveckling?

Publicerad:

För länge länge sen brukade frontendutvecklingen av en webbplats innebära HTML, CSS och kanske lite javascript. Idag är trenden det motsatta: lite html, CSS och mycket javascript. Denna förändring har skapat en allt större javascriptkultur med allt vad det innebär...

Basen för en frontendare

Verktygslådan för en frontendare har alltid bestått av HTML, CSS och javascript, det i sig är inget nytt. Alla tre områden har sedan internets början utvecklats och uppdaterats med nya versioner parallellt.

Inom HTML till exempel, har tillgänglighet fått en stor betydelse. Att en webbsida har korrekt semantik, uppbyggnad och rätt attribut spelar stor roll. Vad är inte viktigare än att en webbsidas innehåll görs tillgängligt och läsbart för alla.
CSS har även utvecklats och handlar inte längre bara om vilken bakgrundsfärg eller vilken fontstorlek som gäller.

Kreativa layouter, animationer och gradienter som förr inte var möjligt görs nu med lätthet för att skapa en unik upplevelse för användaren. En webbsidas responsivitet, som i och för sig är uttjatad men måste även nämnas, skulle inte vara möjlig utan CSS.

Användningsområdet för javascript har växt

När det kommer till javascript däremot så blåser det nya vindar. Förr när det pratades om javascript kunde man vara ganska säkert på att det gällde antingen ”javascript” eller ”jQuery”. Idag med den nya utvecklingen kan det innebära lite vad som helst. Är det tillgänglighet? Animation? En server eller databas? Trots förvirringen det kan leda till för likväl säljare, projektledare och inte minst frontendarna själva, är det också en del av charmen.

För webbutvecklingen innebär det att det finns ”nytt” verktyg i stan som mer eller mindre kan göra allt. När man då helt plötsligt har ett verktyg som inte längre bara kan addera lite coola klickeffekter på en webbplats uppstår helt plötsligt en outtalad fråga: besitter alla frontendare automatisk kunskap om samtliga javascript-områden?

De nya områdena inom javascript liknar till viss del backendutveckling. Många gånger finns det ingen visuell representation av det du kodar, kräver lite hack i en terminal och kan till exempel innebära att man bygger en server eller tjänst. De skarpa linjerna mellan front- och backendutveckling suddats ut allt mer och en gråzon i mitten tar allt större plats. Backendare som stått på gränsen till att vara frontendare byter plötsligt bytt sida och vise versa.

Vad är framtiden för en frontendutvecklare?

Det betyder nödvändigtvis inte att alla ny-gamla frontendutvecklare har ett intresse i design, interaktion och tillgänglighet eller API:er, servrar och tjänster. Vi ser inom branschen en ny utveckling av rollerna där det i framtiden inte kommer vara svart på vitt om man definieras som en front- eller backendutvecklare. Två läger har växt fram, eller isär rättare sagt inom tidigare nämnda gråzon bland frontendutvecklare. Den ena gruppen har starka rötter i design, interaktion och tillgänglighet, medan den andra är mer tekniskt rotad och fokuserad på allt vad javascript heter.

Än så länge dras, för det mesta, alla fortfarande över en kant, allt ingår i begreppet frontend. Det finns ingen begränsning för hur många ramverk, metoder och tekniska termer som mosas in under begreppet ”frontend”. Att alla frontendare besitter en slags universell frontend-verktygslåda är tagen för given. Att vara en fullstackutvecklare är nu i stort sett synonymt med vad nuvarande bilden av vad en frontendutvecklare är men är i praktiken naturligtvis omöjligt.

Ett som är säkert är att webben kommer fortsätta att förändras, förbättras och ständigt utvecklas. I takt med att det sker kommer vi som jobbar med webben också att behöva göra det, på ett eller annat sätt.