Du är här: Hem > Uppdrag >

Folke Bernadotteakademin – Webbplats för fredsinsatser

Publicerad:

#Uppdrag

Folke Bernadotteakademins verksamhet är att ta fram rekommendationer för att förbättra genomförandet av civila, militära och polisiära fredsoperationer samt utvecklar strategier för implementering av dessa. Winston fick uppdraget att ta fram en ny webbplats; att byta teknisk plattform och implementera en ny visuell identitet.

Bakgrund

Folke Bernadotteakademin (FBA) är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet. FBA koordinerar Challenges Forum, en internationell partnerorganisation som arbetar med att generera innovativa idéer och främja resultat för effektivare fredsoperationer.

Challenges Forum tillhandahåller en plattform för ett långsiktigt samarbete mellan partnerorganisationer från 23 länder fördelade på sex kontinenter, bland annat de fem permanenta medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd. Det är ett nätverk av departement, myndigheter, universitet och institut där diplomater, militärer, poliser, akademiker och civila tjänstemän deltar.

Manliga och kvinnliga FN-soldater står uppradade.
Foto: FN

Deras verksamhet är att ta fram rekommendationer för att förbättra genomförandet av civila, militära och polisiära fredsoperationer samt utvecklar strategier för implementering av dessa.
Winston har arbetat med Folke Bernadotteakademin och Challenges Forumet sedan 2014 och fick i april 2019 uppdraget att ta fram en ny webbplats. I uppdraget ingick att byta teknisk plattform och implementera en ny visuell identitet.

Så arbetade vi

Den stora utmaningen i projektet var att projekten inte fick ta mer än två månader. Webbplatsen skulle lanseras på ett möte i juni. För att snabbt landa i bra lösningar hade vi täta avstämningar genom hela projektet.
Vi inledde arbete med att gå igenom de viktigaste målen med den nya webbplatsen som var att:

  • Informera Challenges Forums partners och nyckelaktörer om pågående, kommande och tidigare aktiviteter och evenemang.
  • Vara det huvudsakliga ”biblioteket" för Challenges Forums publikationer.
  • Challenges Forum ska uppfattas som ett modernt, professionellt och globalt nätverk.
  • Förmedla att Challenges Forum spelar en viktig roll när det gäller att påverka politik för att generera mer effektiva fredsoperationer.
  • Challenges Forum tydligt ska representera alla sina partnerorganisationer.

Därefter gick vi tillsammans med Challenges Forum igenom hur deras varumärke skulle uppfattas, hur den nya visuella identiteten skulle användas, struktur, målgrupper och innehåll.

I nära samarbete med Challenges Forum skissade vi fram ett övergripande koncept för design och struktur som baserade sig på den nya visuella identiteten.
När konceptet var klart såg vi över och fastställde webbplatsens innehåll och struktur, vi tog fram wireframes som detaljerade interaktionen och funktionalitet samt arbetade fram designorginal för de viktigaste sidorna.

Med de detaljerade skisserna som grund började utvecklingsarbetet med WordPress som teknisk plattform.

När utvecklingsarbetet var klart migrerade vi innehåller från Episerver till WordPress och anpassade innehållet till den nya strukturen. I samband med detta tog vi fram nya bilder och ett nytt bildspråk som kompletterade innehållet.

Resultat

Webbplatsen lanserades enligt tidplan och slutresultat blev en tydlig webbplats med stark identitet och igenkänning, med en helt ny modern känsla som förmedlar Challenges Forums inriktning och mål. Webbplatsen mäts med hjälp av Google Analytics.

URL

https://www.challengesforum.org/

Bilden visar Challenges Forums nya webbplats. Foto: FN