Du är här: Hem > Uppdrag >

Förstudie åt Sveriges a-kassor

Publicerad:

Winston har fått förtroendet att utföra ett förstudiearbete åt Sveriges a-kassor. Förstudien kartlägger behovet av digitalt stöd när det gäller kommunikation gentemot deras målgrupper såväl externt som internt.

Effektkartläggningen innefattar bland annat workshops och användarintervjuer. Uppdraget inkluderar även en teknisk analys och rekommendation.

“Vi vill utföra projektet med utgångspunkt från användarnas behov och att dessa behov ska vara styrande under projektets gång. Vi valde därför att arbeta med Winston på grund av deras långa erfarenhet och tydliga processer gällande detta”, säger Rebecka Silvola, projektledare på Sveriges a-kassor.

 

Photo by Erik Nielsen on Unsplash