Du är här: Hem > Uppdrag >

Jernhusen – Prestigelöst samarbete gav flexibel webbplats

Statliga Jernhusen äger och förvaltar cirka 185 fastigheter längs det svenska järnvägsnätet. Inför 2017 upphandlade de en ny webbplats, då den gamla hade sex år på nacken och inte svarade upp mot Jernhusens behov. Uppdraget gick till byråerna Winston och Söderhavet i samverkan. Designbyrån Söderhavet svarade för struktur och design, medan Winston fick förtroendet att utveckla sajten: projektledning, gränssnittsutveckling och systemutveckling.

Arbetet skedde i nära samarbete mellan Jernhusen, Söderhavet och Winston. Söderhavet tog fram alla grundförutsättningar i samarbete med kunden, medan Winston tog fram html och stilmallar. Winston utbildade också kunden i hur de ska jobba med mallarna.

Eftersom alla tre parter var delaktiga i hela processen var det extra viktigt med täta avstämningar, både under förstudien, konceptfasen och detaljeringsprocessen. Men tack vare en kunnig kund, en bra arbetsgrupp, täta möten och ett prestigelöst samarbete mellan Söderhavet och Winston levde resultatet upp till allas förväntningar.

Söderhavet och Winston kunde därför leverera en webbplats, som bygger på en blocklösning i EPiServer och som gör det möjligt för Jernhusen att skapa ett flexibelt innehåll.

En animerad bild som visar hur Jernhusen skriven i HTML-kod animeras till Jernhusens logotyp