Du är här: Hem > Uppdrag >

Prisbelönt webbplats med Lärarförbundets alla tidningar - Läraren.se

Publicerad:

Winston har utvecklat Lärarförbundets nya Episerver-plattform för deras tio olika medlemstidningar och migrerade över 20 000 artiklar från deras gamla Wordpress-webb. Webbplatsen belönades med Publishingpriset 2020 i kategorin tidningswebb!

Bakgrund

Bakgrunden till projektet var att tidningarna stod inför en större omgörning, både visuellt och innehållsmässigt. Några av tidningarna ges ut som fysiska produkter, medan andra befintliga och nya erbjuds som nättidningar.

Alla tidningarna skulle samlas under ett nytt gemensamt tak och huvudtidning – läraren.se.

Krav på enklare redaktionell hantering och ökad konvertering

Bland kraven utmärktes enklare redaktionell hantering från tidningarnas många redaktörer, tillsammans med verksamhetens ökade krav på mätning, annonsintäkter, driva trafik till Lärarförbundets andra digitala kanaler samt konvertering.

En multisite i Episervers molntjänst DXP

Webbplatsen utvecklades i en tidigare använd kodbas i Episervers molntjänst Digital Experience Platform (DXP) efter en tillhandahållen design. I projektet används Episerver CMS till sin fulla potential tillsammans med plugins och funktioner som Episerver Find, personalisering, personalisering och möjlighet till A/B testning.

Redaktionell hantering av stora mängder innehåll

För att tidningarnas redaktörer lätt ska kunna göra sitt jobb implementerade vi olika hjälpmedel – däribland Episerver Find, PowerSlice och Geta Categories – för att understödja det redaktionella arbetet. Hög intern sökbarhet och – inte minst – hittbarhet.

Sökordsoptimerad struktur

De automatiserade interna innehållsstrukturerna genererar också en automatiskt sökordsoptimerad struktur för alla tidningarna, baserat på tidning och sektion/ämne.

Inloggning (SSO) med mobilt bank-ID

Då Lärarförbundet behöver tillhandahålla olika mervärden till sina medlemmar implementerade vi låsta artiklar och möjlighet att kunna personalisera sina flöden. Medlemskapet verifieras gentemot medlemssystemet med mobilt bank-ID. Även webbplatsens många redaktörer administreras på samma sätt.

Migrering av artiklar från Wordpress till Episerver

Några av tidningarna fanns tidigare i flera Wordpress-installationer. Under projektets gång migrerade vi över 20 000 artiklar från Wordpress och anpassade till den nya strukturen, designen och mallarna i Episerver.

Utöver artikeltexterna migrerades artikelbilderna till Episerver-mediaobjekt och dessa placerades som block på rätt ställen i artiklarna. På så sätt uppfyllde vi kravet på korrekt responsivitet och bildskalning på även de importerade artiklarna – och inte minst att de fick den höga redaktionella kvalitet som präglar de nyskapade artiklarna i systemet.

Vinnare av Publishingpriset 2020

Läraren.se blev under hösten 2020 nominerad till Publishingpriset i kategorin tidningswebb och vann sedermera kategorin. Vi är givetvis superstolta över detta kvitto på vårt fina arbete!

Samarbetet mellan Winston och Lärarförbundet

Projektet hade ett högt arbetstempo, kort tidplan och skarp deadline med tanke på utgivningen av de fysiska tidningarna. Den nya webbplatsen lararen.se lanserades inom avsedd tidplan och budget. Detta är det femte projektet som vi genomför tillsammans.

"Vi valde att fortsätta jobba med Winston för deras långa erfarenhet av liknande projekt. Vi uppskattar vårt samarbete och Winstons förmåga att ständigt leverera, inte minst med tanke på förutsättningarna som vi gav" säger Iyob Mesfin, projektledare på Lärarförbundet.

Om Lärarförbundet

Lärarförbundet är Sveriges största fackförbund för hela lärarprofessionen och samlar över 230 000 medlemmar.

 

Samarbete