Du är här: Hem > Uppdrag >

RFSU — Metodbank för undervisning om sex och relationer

Alla minns vi sexualundervisningen i skolan. Vissa gånger fördes en bra diskussion, andra gånger leddes diskussionerna av en obekväm lärare som inte visste hur hen skulle prata om sex eller ens visste vad man borde tala om under sexualundervisningen.

Bakgrund

För att underlätta för lärarna att undervisa i dessa ämnen så ville vår kund RFSU skapa en metodbank där lärare skulle bli inspirerade till bättre undervisning inom sex och samlevnad genom att dela med sig av sin över 85-åriga erfarenhet och expertis inom området.

Vi på Winston byggde 2017 RFSUs webbplats och fick nu förfrågan om att skapa denna metodbank som en separat del av webbplatsen. I vårt uppdrag ingick analys och insiktsarbete, konceptarbete, detaljering samt utveckling och implementering av den nya metodbanken.

Förstudien nyckeln till framgång

För att skapa en så bra sida som möjligt för lärarna som ska använda sig av tjänsten så började vårt arbete med intervjuer av lärare samt workshops och möten med kunden. Utifrån dessa intervjuer drog vi bland annat följande insikter.

Ämnesområdet är viktigare än skolämnet

När lärarna letade metoder så letade de efter ämnesområden som de vill undervisa i (exempelvis HBTQ och Samtycke) och inte utifrån vilket skolämne de undervisar i (exempelvis SO, NO eller Svenska). Detta då det ofta var en lärare som höll i alla undervisning inom sex och samlevnad. Detta kunde vara en lärare i SO, NO eller i något annat ämne. Därför var en stor del av designen fokuserad på tydliga ämnesområden som togs fram av RFSU.

Hellre metoder än lektionsplaneringar

Lärare vet hur man planerar en lektion och många känner inte att de behöver hjälp med detta, det som de gärna vill ha hjälp med är däremot innehåll att fylla dessa lektioner med. Detta stärkte vår hypotes om behovet
av en metodbank och att det var rätt väg att gå att skapa denna och inte en lektionsplaneringssamling.

Svårt att hitta material som höll rätt nivå

Vissa av lärarna vi pratade med tyckte att det var svårt att hitta material som höll en nivå som passade deras elever. Detta gjorde att det första en lärare som går in på metodbanken får välja är vilken årskurs hen undervisar i. Även om det såklart går att använda material från en annan åldersgrupp på en klass så ger detta en bra start i letandet efter en ny metod.

Målgruppen är väldigt splittrad

Det finns många lärare som ska undervisa i dessa ämnen och vissa lärare tycker att det är superkul medan andra tycker att det är svårt och jobbigt. Att skapa en tillgänglig och lättnavigerad bank av metoder är därför något som kan hjälpa både de lärarna som vill fördjupa sig och de lärare som behöver hjälp med hur man pratar om sex och sexualitet med sina elever.

Insikterna skapade designen

Utifrån bland annat dessa insikter skapades en ny design som kompletterade tidigare design med ett annat formspråk som skapar en känsla av att man är inne på en egen del av hemsidan.Fokus lades även på olika ämnesområden och årskurser samt att skapa en sätt att enkelt bläddra mellan de olika metoderna så att lärarna lätt ska kunna hitta en metod som passar just hens klass.

Vi på Winston är väldigt stolta över att vi kan hjälpa RFSU med att nå ut med sitt viktiga budskap och är dessutom väldigt glada att både Sveriges Radio och Aftonbladet valde att skriva om nya lösningen.

skärmdump av metodbanken. visar metoder om samtycke och ömsidighet