Du är här: Hem > Uppdrag >

Sfv.se – en myndighetswebb och en tidningswebb i samma plattform

Publicerad:

Winston har haft nöjet att designa och utveckla Statens fastighetsverks nya webbplats som lanserades 23 september 2020.

Förstudie med effektmål och användarbehov

Tillsammans med Statens fastighetsverk hade vi ett intensivt förstudiearbete med workshops där vi tog fram mål och önskade effekter. Vi analyserade hur användarmönster såg ut på den befintliga webbplatsen och intervjuade representanter från målgrupper.

De primära målen med webbplatsen är att öka intresset för myndighetens uppdrag och att tillgängliggöra och inspirera oss i allmänheten att besöka vårt fantastiska natur- och kulturarv.

Ett koncept som inspirerar till riktiga besök

En grundpelare i konceptet som togs fram är alltså inspirerande innehåll – och det finns i överflöd. Det behöver därför vara möjligt att kunna bygga upp sidor med mycket och varierande innehåll. Vi har låtit innehållet få ta plats i stora bilder, film, stor typografi och en mängd komponenter som alla hjälper till att illustrera och berätta om den “innehållsskatt” som Statens fastighetsverk besitter.

Med tanke på den enorma mängd innehåll som myndigheten har och behöver kommunicera innehöll konceptet en mängd olika navigations-, sök- och filtreringslösningar som hjälper användaren att hitta rätt.

Och för Statens fastighetsverk är det inte bara viktigt att hitta rätt på webbplatsen, utan också att inspireras – och hitta – till platserna i verkligheten.

En nygammal grafisk identitet

Statens fastighet har höga krav på visuell design och, inte minst som myndighet, tillgänglighet. Alla ska känna sig välkomna och kunna ta till sig innehållet på webbsidan.

Samma grafiska profil som använts till den tidigare webbplatsen ligger till grund för den nya. Den togs fram under en period då webben inte hade så stort utrymme som kommunikationskanal. Den är därför anpassad för trycksaker, broschyrer, skyltar och vepor.

Vi har i vårt arbete med den nya webbplatsen jobbat ganska strikt efter de befintliga riktlinjerna i den grafiska profilen. Samtidigt har vi gjort vissa nödvändiga avsteg för att anpassa till den digitala plattformen och utnyttjat de möjligheter som en digital plattform ger. Detta gör att identiteten både stärks och mjukas upp.

Den nästan svarta bakgrunden valdes bland annat för att lyfta fram innehåll och bilder. SFV har en stor bildbank och bilder är en viktig del av innehållet. Det möter också tillgänglighetskrav bra – och är ett manér som återfinns i andra delar av verksamheten. Designen är generellt renodlad och ett fåtal färger från den grafiska paletten används för att möta nya tillgänglighetskrav och för att innehållet ska få ta den stora plats som det förtjänar.

Vi har på vissa ställen tagit fram enkla illustrationer/ikoner för att förstärka innehåll och interaktion, exempelvis kring filtrering och sök.

Tidningen Kulturvärden – nu på webben

Kulturvärden har fram till nyligen bara funnits i pappersutgåva och som pdf. För att göra innehållet lättillgängligt för alla var ursprungstanken att göra en egen webbplats för tidningen.

Så småningom utvecklades konceptet till att integrera tidningen i sfv.se. Utmaningen var att låta tidningen behålla sin starka identitet – samtidigt som den ramades in av sfv.se. Genom att låta tidningen ha en ljus bakgrund skiljer den sig starkt från sfv.se och blir en sajt i sajten.

 Det är stor skillnad på en trycksak och en webbsida. Vi har arbetat för att tidningen på webben ska kännas på samma sätt som när man håller den tryckta tidningen i handen, exempelvis genom att använda samma lekfulla typografi i de olika artikeltyperna som den tryckta tidningen. En artikel har ett utseende, en krönika ett annat, en Anekdot ett tredje etc. Detta gjorde att tidningen fick olika typer av sidor som förstärker innehållet.

 

 

Innehållsmigration från Episerver till Umbraco – ett projekt i projektet

Den tidigare webbplatsen var en Episerver-webb, medan den nya är byggd med Umbraco CMS. Koncepten och innehållet skiljer sig markant mellan de två webbarna – plus kraven gällande bevarande och gallring för offentliga handlingar.

Därför landade vi i att kvalitetssäkring, migration och uppbyggnad av de initialt 2 000 första webbsidorna som behövdes vid lansering behövde skötas manuellt och Winston bistod med projektledning och redaktörsarbete i detta delprojekt.

Om Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk är en myndighet med uppdrag att vårda dagens och skapa framtidens natur- och kulturarv. Myndigheten förvaltar idag cirka 2 300 fastigheter med över 3 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Kulturvärden är ett sätt att förverkliga en av Statens fastighetsverks viktigaste uppgifter - att tillgängliggöra och levandegöra de kulturfastigheter som SFV förvaltar. Det första numret kom ut 1994 och har sedan dess utkommit med fyra nummer per år.