Du är här: Hem > Uppdrag >

Mitt nya jag

SOKStiftelsen (Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse) bildades 2015 av Svensk Scenkonst, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Teaterförbundet för att ge stöd till frivillig karriärväxling av vissa konstnärliga yrkesgrupper inom offentliga scenkonstitutioner.

Winston fick i uppdrag att skapa en tydlig paketering av stiftelsens erbjudande. I uppdraget ingick att ta fram en visuell identitet, trycksaker samt en webbplats med syftet att informera och inspirera. Målet med webbplatsen är att besökaren snabbt ska förstå om han eller hon omfattas av avtalet, för att i så fall kontakta SOKstiftelsen och tillsammans lägga upp en plan.

För att få en tydlig bild av användarnas behov och prioriteringar utgick vi från personas av identifierade målgrupper samt en effektkartläggning. Dessa tog vi med oss när vi höll en varumärkesworkshop för att hitta och definiera förväntningarna på varumärket, samt hitta och definiera känslor och värderingar. Ganska snart tydliggjordes ett koncept och den kärna som all grafisk kommunikation grundar sig på.

Konceptet ”Mitt nya jag” bygger på de tre hörnstenarna individuellt, nytt och tryggt, som i sin tur innehåller många av de värdeord som kom fram under övningarna. Den grafiska formen leker med ett vedertaget kulturellt formspråk, där balans möter kreativitet.

SOK-logotype