Du är här: Hem > Uppdrag >

TRS – Modernisering kommunikation och webb

Publicerad:

#Uppdrag

Winston vi uppdraget att göra ett stort omtag för att modernisera riktlinjerna för Trygghetsrådet TRS varumärke och grafiska profil, se över användarupplevelse samt modernisera deras webbplats både teknisk och grafiskt.

Bakgrund

Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd som finns i Sverige. Trygghetsrådens uppgift är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer.
TRS är trygghetsrådet för ideell sektor och kulturområdet.

Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för
uppsagda och tidsbegränsat och är unikt bland trygghetsråden i Sverige. Detta för att de arbetar både förebyggande med kompetensutveckling och med stöd till uppsagda på grund av arbetsbrist och ohälsa samt tidsbegränsat anställda.

Winston har arbetat med Trygghetsrådet TRS sedan många år tillbaka och för drygt ett år sen fick vi uppdraget att göra ett stort omtag för att modernisera riktlinjerna för deras varumärke och grafiska profil, se över användarupplevelse samt modernisera deras webbplats både teknisk och grafiskt.

TRS nya webbplats före och efter omgörningen.

Så arbetade vi

Vi arbetade tätt ihop med TRS. Vårt arbete började med riklinjerna för deras varumärke och grafiska profil. Direktivet vi fick för det inledande arbetet var att: ”Den nya profilen, som ska kännas igen även efter moderniseringen, ska stärka varumärket och säkerställa att TRS värdegrund och ledstjärnor - engagemang, lyhördhet och delaktighet - blir synliga”.

Viktigt var också att den följde TRS arbetssätt; mycket material delas, framförallt internt. För att hitta så bra lösningar som möjligt hade vi workshops kring kommunikation, varumärke, identitet och arbetssätt.

I den första workshopen gick vi igenom varumärket idag, målgrupper, behovsgrupper, ledstjärnor, vad kommunikationen kännetecknas av, värdeord för upplevelsen – mötet med TRS. Därefter utförde TRS en egen intern workshop med temat ”Kommunikationen kännetecknas av” vars resultat blev en del av underlaget för arbetet.

Vi arbetade fram ett koncept med utgångspunkt från den befintliga grafiska profilen. Logotypen justerades, den arrangerades om och färgerna ändrades men typsnittet behölls.

Typografin för trycksaker behölls, men vi bytte ut typografin för digitalt material och arbetsmaterial då det delas mellan många medarbetare. En utmaning här var att ge arbetsmaterialet en tydlig identitet utan att för den skull behöva använda licensierade typsnitt. TRS har tidigare haft problem med installationer av typsnitt hos såväl interna som externa användare. Detta var viktigt att lösa för att förenkla i det dagliga arbetet.

TRS hade ett stort bibliotek med akvarell-illustrationer. Färgerna i den grafiska profilen justerades med inspiration från akvarellerna samtidigt som vi, efter en ganska lång process, kom fram till att akvarellerna inte längre skall användas i den befintliga formen. Grafiska element togs fram, bland annat med fragment från befintliga akvareller. På detta sätt skapades igenkänning.

Vi arbetade fram ett nytt bildspråk där bilderna är tagna på människors ansikten med ögonkontakt vilket gör att man möter människan och skapar en känsla av närvaro. Ögonkontakt och äkthet ger förtroende och skapar trygghet vilket är en viktig aspekt i TRS visuella kommunikation.

Bilderna ska vara ljusa, varma och öppna. Målgrupperna ska känna sig väl bemötta och kunna identifiera sig med personerna i bilden. Här hittade vi ett bildspråk där interna bilder på TRS personal och rådgivare lätt kan kombineras med inköpta bilder.

Illustrationerna i den gamla versionen togs bort helt och vi tog fram ett nytt bildspråk med fokus på personlighet och närvaro.

Förslag på trycksaker togs fram för att exemplifiera hur profilen kan appliceras.

Då TRS arbetar mycket med presentationer tog vi även fram en helt ny Powerpoint-mall utifrån den nya grafiska profilen. Här fanns en utmaning i att se till att alla presentationer ”andas” den nya identiteten, oavsett vem som använder mallen. Tidigare hade man haft problem med typsnittet, men nu kunde vi se till att bygga presentationerna med neutrala typsnitt som finns på alla datorer och ändå behålla TRS identitet i presentationerna.

En av utmaningarna var att se till att TRS grafiska profil ska kunna samverka med SOK-stiftelsens grafiska profil. De två varumärkena bor under samma tak och det är samma personer som arbetar med TRS och SOK. Profilen och mallarna skulle göras så att de fungerade tillsammans – utan att krocka – samtidigt skulle de skilja sig tydligt ifrån varandra.

Efter att arbetet med varumärket och de grafiska riklinjerna var klart påbörjade vi arbetet med att modernisera webbplatsen. Vårt arbete startde med att inventera den befintliga webbplatsen. Därefter höll vi arbetsmöten tillsammans med Trygghetsrådet TRS där vi stämde av önskade förändringar av struktur, funktionalitet och innehåll - allt baserat på målgrupperna, webbplatsens mål och syfte. Vi diskuterade hur ändringarna av struktur och funktionalitet skulle möta syften och mål och vi tog fram mätbara effektmål. Med utgångspunkt från önskemålen arbetade vi fram ett övergripande koncept för struktur och interaktion innan vi tog fram trådskisser, där strukturen samt sidornas innehåll och funktionalitet visualiserades och stämdes av med kund.

Vidare förenklade vi arbetet för redaktörerna, bland annat  genom att;

  • skapa en ny förbättrad puffhantering,
  • bygga en modulbaserad lösning som gav en ökad flexibilitet för det redaktionella arbetet,
  • skapa en responsiv lösning för bildhantering med autoskalning och fokuspunkt.

Baserat på tidigare arbete med varumärke och grafiska riktlinjer klädde vi trådskisserna med färg och form i en iterativ process med täta presentationer och avstämningar med Trygghetsrådets TRS styrgrupp. Den nya designen tillgänglighetsanpassades genom ett fokus på läsbarhet och kontraster. 

Därefter omsatte vi design i frontendkod, koden utvecklades utifrån WCAG 2.1 och webbplatsen utvecklades i senaste versionen av publiceringsverktyget Umbraco.

Vi tog fram ett nytt ramverk för webbplatsen bestående av bland annat startsida, artikelsida, blankettlistning, kontaktsida, seminarielistning, seminariesida och sök. Vi gjorde också en enklare lösning för att kunna informera om Trygghetsrådet TRS på engelska.

Vidare skapade vi en tydlig koppling till den av Winston separat utvecklade portalen där digitala ansökningar om stöd kan göras och där medlemmar kan logga in på Mina sidor.

Avslutningsvis implementerade vi mätmålen i lösningen och satte upp dashboards i Google Data Studio.

Resultat

Resultat blev nya riktlinjer för varumärke och grafisk profil med en stark identitet och igenkänning från den gamla, men med en helt ny modern känsla som skapar samhörighet och närhet till målgruppen.

De nya riktlinjerna applicerades på en ny responsiv webbplats som är framtagen utifrån såväl användarnas behov som TRS mål och syften. Vi har satt upp mätpunkter för de effektmål som webbplatsen kan ansvara för och kommer följa upp arbetet och mätmålen tillsammans med TRS.

Url

http://www.trs.se

Exempel på nya trycksaker, före och efter omgörningen.
Logotyper.
Profilfärger.
Grafiska element.
Den nya hemsidan, så här ser den ut!